آیین نامه ها و فرم ها

عنوان
بخش
لینک
آیین نامه برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “آیین نامه برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی” abdkhsat.pdf – 939 بار دانلود شده است – ۲۲۳ کیلوبایت

تاپ چارت برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینار آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “تاپ چارت برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینار آموزشی و تخصصی” tbdvh.pdf – 577 بار دانلود شده است – ۲۳۵ کیلوبایت

فرم درخواست مجوز برگزاری دوره، کارگاه،کنفرانس و همایشبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم درخواست مجوز برگزاری دوره، کارگاه،کنفرانس و همایش” fdmbdkkh.pdf – 1318 بار دانلود شده است – ۳۲۷ کیلوبایت

فرم گزارش دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم گزارش دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی” fgdkhsat.pdf – 769 بار دانلود شده است – ۲۶۹ کیلوبایت

فرم نظرسنجی دورهبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم نظرسنجی دوره” fnd.pdf – 890 بار دانلود شده است – ۱۵۴ کیلوبایت

فرم تعهد استادبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم تعهد استاد” fta.pdf – 608 بار دانلود شده است – ۲۴۳ کیلوبایت

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaas.pdf – 480 بار دانلود شده است – ۲۵۲ کیلوبایت

فرم روابط عمومیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم روابط عمومی” fro.pdf – 573 بار دانلود شده است – ۱۰۰ کیلوبایت

تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشی” tmdka.pdf – 425 بار دانلود شده است – ۱۸۷ کیلوبایت

بازدید دانش آموزان از فعالیت ها و امکانات دانشگاهبازدیدهای علمی

Download “دستورالعمل بازدید هدفمند دانش آموزان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر” dbhdatea.pdf – 532 بار دانلود شده است – ۱۰۹ کیلوبایت

آیین نامه تعیین ناظر بر اردوهای دانشجویی بازدیدهای علمی

Download “آیین نامه تعیین ناظر بر اردوهای دانشجویی” atnad.pdf – 537 بار دانلود شده است – ۳۳۸ کیلوبایت

دستورالعمل اردوهای دانشجویی؛ وزارت علومبازدیدهای علمی

Download “دستورالعمل اردوهای دانشجویی، وزارت علوم” dadva.pdf – 532 بار دانلود شده است – ۱۸۱ کیلوبایت

درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتیبازدیدهای علمی

Download “درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتی” dsmbbas.pdf – 967 بار دانلود شده است – ۱۵۲ کیلوبایت

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبازدیدهای علمی

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbe.pdf – 446 بار دانلود شده است – ۲۵۲ کیلوبایت

شیوه نامه اجرایی بازدیدهای علمیبازدیدهای علمی

Download “شیوه نامه اجرایی بازدیدهای علمی” shebe.pdf – 486 بار دانلود شده است – ۱۷۶ کیلوبایت

گزارش بازدید هدفمند (مختص بازدیدکنندگان)بازدیدهای علمی

Download “گزارش بازدید هدفمند (مختص بازدیدکنندگان)” gbhmb.pdf – 546 بار دانلود شده است – ۱۲۸ کیلوبایت

فرم نظر سنجی بازدیدبازدیدهای علمی

Download “فرم نظر سنجی بازدید” fnb.pdf – 654 بار دانلود شده است – ۱۴۹ کیلوبایت

آیین نامه اجرایی مسابقات علمیبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “آیین نامه اجرایی مسابقات علمی” aeme.pdf – 554 بار دانلود شده است – ۱۹۵ کیلوبایت

فرم مجوز برگزاری مسابقهبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم مجوز برگزاری مسابقه” fmbm.pdf – 667 بار دانلود شده است – ۳۹۱ کیلوبایت

فرم مجوز شرکت در مسابقهبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم مجوز شرکت در مسابقه” fmshm.pdf – 702 بار دانلود شده است – ۳۸۴ کیلوبایت

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbshm.pdf – 331 بار دانلود شده است – ۲۵۲ کیلوبایت

فرم برگزاری/ شرکت در نمایشگاهبرگزاری/ شرکت در نمایشگاه

Download “فرم برگزاری/ شرکت در نمایشگاه” fbshnbshn.pdf – 455 بار دانلود شده است – ۳۳۰ کیلوبایت

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست برگزاری/ شرکت در نمایشگاه

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbshn.pdf – 325 بار دانلود شده است – ۲۵۲ کیلوبایت

آیین نامه نشریات علمی دانشجویینشریات علمی دانشجویی

Download “آیین نامه نشریات علمی دانشجویی” aned.pdf – 666 بار دانلود شده است – ۳۱۰ کیلوبایت

همکار یا خبرنگار افتخارینشریات علمی دانشجویی

Download “همکار یا خبرنگار افتخاری” hkhe.pdf – 379 بار دانلود شده است – ۱۲۵ کیلوبایت

فرم درخواست چاپ نشریهنشریات علمی دانشجویی

Download “فرم درخواست چاپ نشریه” fdchn.pdf – 433 بار دانلود شده است – ۴۸ کیلوبایت

فرم عضویت افتخاری در انجمن های علمی دانشجوییسایر

Download “فرم عضویت افتخاری در انجمن های علمی دانشجویی” foeaed.pdf – 664 بار دانلود شده است – ۲۹۷ کیلوبایت

عنوان
لینک
شیوه نامه انتخاب انجمن برتر

Download “شیوه نامه انتخاب انجمن برتر” sheab.pdf – 421 بار دانلود شده است – ۴۳۰ کیلوبایت

آیین نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی اصلی

Download “آیین نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی اصلی” aeshmaeda.pdf – 447 بار دانلود شده است – ۳۲۳ کیلوبایت

آئین نامه پذیرش دانشجویان اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد

Download “آئین نامه پذیرش دانشجویان اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد” apdafaedmka.pdf – 570 بار دانلود شده است – ۳۲۳ کیلوبایت

ساختار سازمانی انجمن های علمی دانشجویی

Download “ساختار سازمانی انجمن های علمی دانشجویی” ssaed.pdf – 567 بار دانلود شده است – ۲۰۸ کیلوبایت

دستورالعمل اجرایی جلسات داخلی انجمن های علمی

Download “دستورالعمل اجرایی جلسات داخلی انجمن های علمی” dejdae.pdf – 335 بار دانلود شده است – ۱۶۷ کیلوبایت

دستورالعمل اجرایی تشکیل جلسات شورای دبیران

Download “دستورالعمل اجرایی تشکیل جلسات شورای دبیران” detjshd.pdf – 290 بار دانلود شده است – ۱۶۲ کیلوبایت

دستورالعمل اجرايی تحويل و تحول انجمن‌های علمی دانشجويی

Download “دستورالعمل اجرایی تحویل و تحول انجمن‌های علمی دانشجویی” dettaed.pdf – 323 بار دانلود شده است – ۱۴۸ کیلوبایت

فرم درخواست پذیرش اعضای فعال انجمن ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی

Download “فرم درخواست پذیرش اعضای فعال انجمن ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی” fdpafamtt.pdf – 381 بار دانلود شده است – ۸۱ کیلوبایت

فرم روابط عمومی

Download “فرم روابط عمومی” فرم-روابط-عمومی.pdf – 224 بار دانلود شده است – ۱۱۳ کیلوبایت