ثبت درخواست بازدید

مراحل بازدید دانش آموزان

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx, zip, rar, tiff, bmp.

پس از مطالعه دقیق دستورالعمل زیر، اقدام به ثبت درخواست نمایید.

لطفا تمام اطلاعات خواسته شده را، فارسی وارد نمایید.

لطفا هنگام واریز با توجه به منوی غذایی زیر هزینه را محاسبه فرمایید: