رویدادها

تاریخ و زمان
دسته بندی رویداد
رویداد
۰۶/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۹/۱۲/۱۳۹۶
۰۰:۰۰ -۰۰:۰۰
همایش ها

حلقه مطالعاتی دانشجویی دایره

۰۷/۰۹/۱۳۹۶ - ۲۸/۰۹/۱۳۹۶
۱۷:۰۰ -۱۹:۰۰
دوره های آموزشی

سلسله برنامه‌های ایده‌پردازی تا انجام پروژه (ایده تا نتیجه)

Powered by Events Manager