دوره ها، سمینارها و کارگاه ها

۱۳۹۶/۰۳/۰۵

دوره ی اتوکد انجمن علمی مهندسی دریا

۱۳۹۶/۰۳/۰۵

دوره ی ترایبون انجمن مهندسی دریا

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۹۶۰۳۰۱COM کنفرانس امنیت

۱۳۹۶/۰۲/۲۸

کارگاه آموزش تحلیل مدار ADS| انجمن علمی مهندسی برق

۱۳۹۶/۰۲/۲۴

کارگاه مقدماتی امکان سنجی طرح های صنعتی و آموزش نرم افزار کامفار

۱۳۹۶/۰۲/۲۴

سمینار رمزنگاری انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر

سمینار رمزنگاری با هدف آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با شاخه کد و رمز به زودی در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر سخنرانان: -دکتر رفسنجانی صادقی : […]
۱۳۹۶/۰۲/۲۱

مسابقات QUIZ of Kings انجمن علمی صنایع

 
۱۳۹۶/۰۲/۱۵

دوره مقدماتی نرم افزار Drilling Office

۱۳۹۶/۰۲/۱۵

مقدمه ای بر روش المان محدود (FEM) و … | انجمن علمی مهندسی نفت