دوره های انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

۱۳۹۶/۰۲/۲۸

کارگاه آموزش تحلیل مدار ADS| انجمن علمی مهندسی برق

۱۳۹۶/۰۲/۰۸

دوره آموزش طراحی ، نصب و اجرای سیستم خورشیدی

دوره آموزش طراحی ، نصب و اجرای سیستم خورشیدی با همکاری انجمن علمی مهندسی برق برگزار خواهد شد که ثبت نام در این دوره از طریق […]