دوره های انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۹۶۰۳۰۱COM کنفرانس امنیت

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

کارگاه های مقدماتی رباتیک | انجمن کامپیوتر

  کارگاه های مقدماتی رباتیک – بهار ۹۶ کارگاه‌های مقدماتی رباتیک CEIT Robotic Spring Schools – 2017     برنامه محتوا و زمانبندی: ۱-کارگاه لینوکس (مهارت های […]