2017/05/01

کارگاه های مقدماتی رباتیک | انجمن کامپیوتر

  کارگاه های مقدماتی رباتیک – بهار ۹۶ کارگاه‌های مقدماتی رباتیک CEIT Robotic Spring Schools – 2017     برنامه محتوا و زمانبندی: ۱-کارگاه لینوکس (مهارت های […]
2017/05/22

۹۶۰۳۰۱COM کنفرانس امنیت