۱۳۹۶/۰۲/۱۶

آینده تکنولوژی و فرصت های ناب

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

سمینار آموزشی مدیریت کسب و کار

۱۳۹۶/۰۲/۰۱

اولین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی پژوهش سراهای کشور

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

همایش آشنایی با موقعیت های شغلی هوافضا با رویکرد کارآفرینی | اسفند ۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

برگزاری دوره زمستانی آموزش نرم افزار توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

کارگاه از هدف گذاری تا هدف زنی

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

آموزش تخصصی برنامه نویسی با ایجاد فرصت های شغلی در شرکت های معتبر

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره آموزشی زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ ویژه واحدهای فناور، دانش بنیان و علاقمندان به کسب وکار

دوره آموزشی زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ ویژه واحدهای فناور، دانش بنیان و علاقمندان به کسب وکار