قرارداد مدرس

قرارداد مدرس

 • تعهدنامه مدرس

  جهت ایجاد نظم و پایبندی به قوانین، لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:
  - مدرس متعهد است در طول دوره یا کارگاه آموزشی، لیست حضور و غیاب دانشجویان را در هر جلسه (با مشخص نمودن زمان آن جلسه) به دقت تکمیل نموده و زیر آن را امضا و مهر نماید.
  - مدرس متعهد متعهد است که در صور وجود امتحان پایانی در دوره یا کارگاه آموزششی، نمرات دانشجویان را در لیست مربوطه وارد نموده و زیر آن را امضا و مهر نماید.
  - مدرس، متعهد است وجود هرگونه مشکل را در روند برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی که قابل حل توسط انجمن علمی برگزارکننده نمی باشد، با اداره انجمن های علمی دانشجویی در میان بگذارد.

  بدیهی است ادامه همکاری با مدرس، منوط به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی اعلام شده می باشد.