ثبت نام دوره مقاله نویسی ISI مبتنی برنگارش انجمن علمی مهندسی معدن

متاسفانه مهلت ثبت نام و پرداخت به پایان رسیده است. لطفا با انجمن تماس حاصل فرمایید..