ثبت نام دوره (۱ روزه) کار با روابط ریاضی و محاسباتی انجمن علمی مهندسی معدن

متاسفانه مهلت ثبت نام و پرداخت به پایان رسیده است. لطفا با انجمن تماس حاصل فرمایید..