ثبت نام دوره (۲ روزه) شبکه های عصبی در MATLAB انجمن علمی مهندسی معدن

متاسفانه مهلت ثبت نام و پرداخت به پایان رسیده است. لطفا با انجمن تماس حاصل فرمایید..