فرم ثبت نام همایش آشنایی با موقعیت های شغلی هوافضا با رویکرد کارآفرینی اسفند ۹۵۱۲۰۴HAV

متاسفانه مهلت ثبت نام و پرداخت به پایان رسیده است. لطفا با انجمن تماس حاصل فرمایید..