مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

فعالیت های مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت در راستای تحقق بخشیدن به فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان و حمایت از طرح های پژوهشی، بسط و توسعه فضای ایده پردازی و جمع آوری ایده های دانشجویی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت علمی و مالی از کارآفرینان تعریف شده است. در حال حاضر این مرکز توسعه فضای اشتغال و کارآفرینی در جامعه دانشجویی را در محوریت فعالیت های خود قرار داده است.

این مرکز به منظور پیشبرد فعالیت های متنوع خود ۴ کمیته طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت، هسته های علمی، ایده پردازی و کارآفرینی را تعریف نموده که وظایف هر کمیته به شرح زیر می باشد:

۱) کمیته طرح­های پژوهشی و ارتباط با صنعت:

۱-۱-  ارتباط با مراکز مهم علمی صنعتی کشور

الف) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب پروژه­های پژوهشی از صنایع

ب) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری دوره‌ها و بازدیدهای آموزشی جهت آشنایی با مراکز صنعتی

۱-۲- ساماندهی و نظارت بر تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

۱-۴- حمایت علمی و مالی از طرح های پژوهشی دانشجویان

۱-۵- تهیه و تدوین آیین­ نامه­ های مرتبط با مباحث پژوهشی و ارتباط با صنعت

 

۲) کمیته هسته­ های علمی:

۲-۱- تلاش در جهت راه­اندازی و تقویت هسته­های علمی و پژوهشی

۲-۲- تلاش در جهت راه ­اندازی و تقویت هسته­ های علمی بین دانشکده­ ای

۲-۳- تهیه و تدوین آیین­ نامه­ های مرتبط با هسته­ های علمی

 

۳)کمیته ایده ­پردازی:

۳-۱-  ایجاد فضای لازم برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور

۳-۲- حمایت علمی و مالی از افراد ایده پرداز، خلاق و نوآور

۳-۳- حمایت مادی و معنوی از ایده ها جهت تبدیل به محصول و ثروت

۳-۴- فراهم آوردن بستر جهت جذب سرمایه گذار و حامی

۳-۵- برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در سطوح دانشگاهی و ملی

الف) سامان‌دهی و علمی‌سازی مباحثات و گفتگوها

ب) استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌های آزاد اندیشی

ج) مشارکت فعال و ایجاد رقابت بین گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی

د) معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌های آزاد اندیشی به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه

 

۴) کمیته کارآفرینی:

۴-۱- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

۴-۲- برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی کارآفرینی

۴-۳- شرکت در نمایشگاه‌ها و کنفرانس های مرتبط با کارآفرینی

۴-۴-  حمایت‌های علمی و مالی از دانشجویان کارآفرین

۴-۵- تهیه و تدوین آیین ­نامه ­های مرتبط با مباحث کارآفرینی

 

دانلود
لینک
آیین نامه مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت PDF

Download “آیین نامه پژوهشی” AUT-PR-5501.pdf – 116 بار دانلود شده است – ۴۴۲ KB

آیین نامه مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت Word

Download “آیین نامه مرکز پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت DOCX” آیین-نامه-مرکز.docx – 166 بار دانلود شده است – ۵۶ KB

فرم طرح تحقیقاتی PDF

Download “فرم¬ طرح تحقیقاتی واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۹۷” فرم.pdf – 117 بار دانلود شده است – ۶۵۷ KB

فرم طرح تحقیقاتی WORD

Download “فرم¬ طرح تحقیقاتی واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۹۷ word” فرم.docx – 88 بار دانلود شده است – ۱۹۱ KB

تعهدنامه مالی PDF

Download “تعهدنامه مالی” تعهدنامه-مالی.pdf – 180 بار دانلود شده است – ۱۷۸ KB

تعهدنامه مالی WORD

Download “تعهدنامه مالی word” تعهدنامه-مالی-1.docx – 145 بار دانلود شده است – ۲۳ KB

فرم گزارش طرح های واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت PDF

Download “فرم گزارش طرح¬های واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت” فرم-گزارش-طرح-های-واحد-پژوهش،-کارآفرینی-و-ارتباط-با-صنعت.pdf – 192 بار دانلود شده است – ۱۲۵ KB

فرم گزارش طرح های واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت WORD

Download “فرم گزارش طرح¬های واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت WORD” فرم-گزارش-طرح-های-واحد-پژوهش،-کارآفرینی-و-ارتباط-با-صنعت.docx – 188 بار دانلود شده است – ۲۶ KB

فرم مالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی تصویب شده PDF

Download “فرم مالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی تصویب شده” فرم-مالی-طرح-های-تحقيقاتی-دانشجويی-تصویب-شده.pdf – 201 بار دانلود شده است – ۱۲۶ KB

فرم مالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی تصویب شده WORD

Download “فرم مالی طرح های تحقیقاتی دانشجویی تصویب شده WORD” فرم-مالی-طرح-های-تحقيقاتی-دانشجويی-تصویب-شده.docx – 155 بار دانلود شده است – ۳۱ KB

فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح PDF

Download “فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح” فرم-جلسه-دفاعیه-و-بازدید-از-طرح.pdf – 139 بار دانلود شده است – ۱۶۴ KB

فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح WORD

Download “فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح WORD” فرم-جلسه-دفاعیه-و-بازدید-از-طرح.docx – 129 بار دانلود شده است – ۲۷ KB

فرم گزارش نهایی طرح‌ها PDF

Download “فرم گزارش نهایی طرح‌ها” فرم-گزارش-نهایی-طرح‌های-واحد-پژوهش.pdf – 151 بار دانلود شده است – ۳۷۴ KB

فرم گزارش نهایی طرح‌ها WORD

Download “فرم گزارش نهایی طرح‌ها WORD” فرم-گزارش-نهایی-طرح‌های-واحد-پژوهش.docx – 136 بار دانلود شده است – ۲۷۳ KB

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالي Word

Download “دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی WORD” دستورالعمل_اردوهاي_دانشجويي_دانشگاه.docx – 127 بار دانلود شده است – ۷۲ KB

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالي PDF

Download “دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی PDF” دستورالعمل_اردوهاي_دانشجويي_دانشگاه.pdf – 139 بار دانلود شده است – ۵۱۵ KB

درخواست صدور مجوز بازديدهاي علمي و صنعتي WORD

Download “درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتی WORD” درخواست_صدور_مجوز_بازدیدهای_علمی.doc – 139 بار دانلود شده است – ۲۶۰ KB

درخواست صدور مجوز بازديدهاي علمي و صنعتي PDF

Download “درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتی PDF” درخواست_صدور_مجوز_بازدیدهای_علمی.pdf – 159 بار دانلود شده است – ۲۳۰ KB