واحد آموزش و فوق برنامه

این واحد به منظور سازمان دهی و نظارت بر فعالیت های آموزشی و فوق برنامه انجمن های علمی دانشجویی شکل گرفته و مهترین وظایف آن عبارتند از:
1) توسعه و نظارت بر اجرای منظم فعاليت‌هاي فوق برنامه علمي و آموزشي در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی توسط دانشجويان از جمله:
• برگزاري بازديدهاي علمي و صنعتي
• برگزاري سمينار و ميزگردهاي تخصصي
• برگزاري كلاس‌ها و کارگاه های فوق برنامه آموزشي
• برگزاری جشنواره و هفته های علمی تخصصی
• انتشار نشريات عملي ـ تخصصي
• برگزاري یا شرکت در نمايشگاه هاي تخصصي
• برگزاری یا شرکت در مسابقات علمی
• تهيه بانک جزوات و فيلم‌هاي آموزشي
2) نظام‌مند ساختن فعاليت‌هاي علمي، آموزشی و فوق برنامه از طریق تدوین آیین نامه و فرم های مربوطه
3) تلاش در جهت جذب منابع مالي مورد نیاز دانشجویان جهت برگزاری برنامه های آموزشی و فوق برنامه
4) ساماندهي مراحل اعزام تيم‌ها به مسابقات داخلی و خارجي
5) مستند سازي کلیه فعاليت‌هاي آموزشی و فوق برنامه دانشجويان

همان طور که مي­دانيم يکي از مصاديق و عرصه‌هاي فعاليت انجمن‌هاي علمي دانشجويي طبق مصوبات وزارت علوم و فناوري برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي، تشكيل كارگاه هاي تخصصي، برگزاري نمايشگاه­ ها، جشنواره‌ها و كنفرانس‌هاي علمي ميباشد.

در اين راستا انجمن­ هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي اميرکبير نيز با رعايت روال مشخص جهت انسجام بخشيدن به برگزاري اين برنامه­ هاي ارزنده در صدد است تا روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند را هر چه بيشتر تقويت نمايد و زمينه‌هاي مناسب را براي فعاليت‌هاي جمعي علمي ايجاد نمايد. لذا هر يک از انجمن­ هاي علمي دانشجوي اين دانشگاه در صورت داشتن برنامه­ هايي در اين حوزه مي­بايست با تکميل فرم هاي مربوطه و ارائه آن به اداره انجمن هاي علمي  مطابق مفاد آیین نامه مربوطه مجوزهاي لازم را جهت برگزاري برنامه­ هاي مربوطه دريافت نمايند.

به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود‌اتكايي، آشنايي با مراکز پژوهشی و صنعتی و تعميق بينش علمي و ضرورت ساماندهي و نظارت بر سفرهاي دانشجويي براي بهره‌برداري مناسب‌تر از اين سفرها، اردوهاي دانشجويي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار مي‌شوند.

اداره انجمن های علمی دانشجویی با توجه به اهمیت برگزاری نمایشگاه های علمی تخصصی و شرکت در آن ها از برگزاری و شرکت در نمایشگاه های علمی تخصصی در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی از دانشجویان حمایت مادی و معنوی می نماید.

اداره انجمن ‌هاي علمي دانشجویی دانشگاه صنعتي اميركبير، براي معطوف كردن توجه دانشجويان به علوم روز پايه و فني مهندسي، ايجاد انگيزه مضاعف براي تبحر پيداكردن دانشجويان و شناسايي، جذب و پرورش استعدادهاي ‌علمي در هر رشته و حمايت‌هاي مادي و معنوي از اين استعدادهاي درخشان بر اساس ضوابط مشخص از برگزاري مسابقات علمي و يا شرکت دانشجويان در اين گونه مسابقات در سطوح دانشگاهي، ملي و بين المللي حمايت مي­ نمايد.
بنابراين انجمن هاي علمي دانشجويي اين دانشگاه در صورت علاقمندي جهت برگزاري و يا شرکت دادن تيم هايي از دانشگاه در اين گونه مسابقات مي­ بايست با تکميل فرم­هاي مشخص آمادگي خود را جهت اين گونه برنامه­ ها به اداره انجمن هاي علمي دانشجویی دانشگاه اميرکبير اعلام و با دريافت مجوزها و حمايت­ هاي لازم برنامه­ هاي خود را در اين زمينه اجرايي نمايند.

توليد و انتشار نشريات علمي دانشجويي يکي از فعاليت­ هاي مهم انجمن­ هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي اميرکبير مي باشد که در اين راستا در حال حاضر هفده نشريه علمي دانشجويي در اين دانشگاه داري مجوز جهت فعاليت مي­ باشند که از جمله آن ها مي­توان به نشريه بلور، مصاف، فرآورش و…. اشاره کرد.

به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشجويي اداره انجمن­ هاي علمي دانشجویی و قانونمند کردن آن­ ها، نهادينه ساختن فضاي فعاليت علمي و پژوهشي، ايجاد فرصت هاي فراگيري مهارت هاي نشرياتي، ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، ايجاد انگيزه و رغبت جهت فعالیت علمي گروهي، اداره انجمن­ هاي علمي دانشجویی آیین نامه اجرایی نشریات علمی دانشجویی را تدوین و توسط هیئت رئیسه محترم دانشگاه به تصويب رساند.