مرکز پژوهش، ایده پردازی و نوآوری

اداره‌ انجمن‌های علمی دانشجویی در راستای تحقق بخشیدن به فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشجویان (علی‌الخصوص مقطع کارشناسی)، همچنین آشنا نمودن آن­ ها به نحوه تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی و اجرای این طرح‌ها و ایجاد بستری مناسب جهت استفاده از ایده­ های دانشجویان در راستای رفع مشکلات علمی و صنعتی، اقدام به حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و جمع­ آوری ایده­ های دانشجویی از طریق واحد پژوهش، ایده­ پردازی و نوآوری نموده است. این واحد متشکل از ۳ کمیته ایده پردازی، طرح های تحقیقاتی و ارتباط با صنعت و کمیته هسته­ های علمی می­ باشد که در ادامه وظایف هر یک از کمیته­ های به اختصار بیان می­ شود.

  • کمیته ایده­ پردازی

۱- ایجاد فضای لازم برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور

۲- برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در سطوح دانشگاهی و ملی

۳- سامان‌دهی و علمی‌سازی مباحثات و گفتگوها

۴- استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌های آزاد اندیشی

۵- مشارکت فعال و ایجاد رقابت بین گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی

۶- معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌های آزاد اندیشی به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه

  • کمیته طرح­های تحقیقاتی و ارتباط با صنعت

۱.  انجام فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی شامل:

الف) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری همایش‌های کارآفرینی

ب) شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش­های مرتبط با کارآفرینی

پ) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری سمینارهای تخصصی در خصوص کارآفرینی

ت) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری دوره‌ها و بازدیدهای آموزشی جهت آشنایی با مراکز صنعتی

۲.  ارتباط با مراکز مهم علمی صنعتی کشور:

الف) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری بازدیدهای علمی و صنعتی برای انجمن‌های علمی

ب) جذب منابع مالی جهت حمایت از انجمن‌های علمی و کارآفرینان

ج) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب پروژه­های پژوهشی از صنایع

۳.  ساماندهی و نظارت بر تصویب و اجرای پروژهای تحقیقاتی دانشجویان

۴.  حمایت‌های علمی و مالی از دانشجویان کارآفرین

۵.  حمایت از طرح‌ها و ایده­های کارآفرین به صورت وام‌های دانشجویی

۶. تهیه و تدوین آیین­نامه­های مرتبط با مباحث پژوهشی و ارتباط با صنعت

  • کمیته هسته­ های علمی

۱.  تلاش در جهت راه­ اندازی و تقویت هسته­ های علمی و پژوهشی

۲.  تلاش در جهت راه اندازی و تقویت هسته­ های علمی بین دانشکده­ ای

۳.  تهیه و تدوین آیین­نامه­های مرتبط با هسته­ های علمی بین دانشکده­ ای