ثبت نام دوره های آموزشی دانشکده مهندسی دریا

نکته: ساعات و روزهای کلاس به صورت توافقی خواهد بود و در صورت عدم تطابق تعداد محدودی با برنامه اکثریت، با عرض پوزش، مبلغ پرداخت شده عودت داده می شود و متاسفانه از پذیرش آن فرد معذوریم.

متاسفانه این فرم ارسال ها جدید را نمی پذیرد.