سمینار آموزشی مدیریت کسب و کار
2017/05/01
مقدمه ای بر روش المان محدود (FEM) و … | انجمن علمی مهندسی نفت
2017/05/05

 

کارگاه های مقدماتی رباتیک – بهار ۹۶

کارگاه‌های مقدماتی رباتیک

CEIT Robotic Spring Schools – 2017

 

 

برنامه محتوا و زمانبندی:

۱-کارگاه لینوکس (مهارت های مورد نیاز رباتیک)

Linux Prerequisites

 

* در صورتی که با لینوکس آشنایی کافی ندارید، پیشنهاد میشود کارگاه مقدماتی در جشنواره لینوکس را شرکت کنید.

پیشنیاز ها:

 • همراه داشتن لپتاپ و نصب داشتن لینوکس (ترجیحا Ubuntu 16.04 یا ۱۴.۰۴).
 • دانش ابتدایی کار با لینوکس.

سرفصل ها:

  • Shell
  • File system
  • Essential commands
  • Vim
  • User, group, permissions
  • Process, signals & jobs
  • Tmux, screen
  • Programming in linux, make files
  • Device files
  • Networking
  • ssh, key pairing

مدرس طاهر احمدی

 

۲-کارگاه C++ مقدماتی

C++ Basic

پیشنیاز ها:

 • همراه داشتن لپتاپ و نصب داشتن لینوکس.
 • دانش ابتدایی کار با لینوکس.
 • دانش عمومی برنامه نویسی.

سرفصل ها:

  • Data types : typedef, enum
  • Lvalue, Rvalue
  • Const and Define
  • Storage Class : extern, static, register, auto, mutable
  • Misc Operators
  • Functions : Call by ref, Call by pointer, Default Value
  • Array :  Pointer to Array , Passing Array to function, Return Array from function
  • String : a little bit
  • Pointers *
  • References
  • iostream, iomanip, stream

مدرس طاهر احمدی

 

۳-کارگاه C++ شی گرا

C++ Object Oriented

پیشنیاز ها:

 • همراه داشتن لپتاپ و نصب داشتن لینوکس.
 • دانش ابتدایی کار با لینوکس.
 • دانش عمومی برنامه نویسی.
 • آشنایی با زبان C++

سرفصل ها:

  • Class and object
  • Inheritance
  • Overloading
  • polymorphism
  • abstraction
  • encapsulation
  • interfaces

مدرس طاهر احمدی

 

۴-کارگاه C++ پیشرفته و Qt

C++ Advanced & Qt

پیشنیاز ها:

 • همراه داشتن لپتاپ و نصب داشتن لینوکس.
 • دانش ابتدایی کار با لینوکس.
 • دانش عمومی برنامه نویسی.
 • آشنایی با زبان C++
 • آشنایی با برنامه نویسی شی گرا

سرفصل ها:

  • Templates Preprocessor
  • Signal Handling
  • Exception Handling
  • Dynamic Memory
  • Namespace
  • STL
  • Standard Library
  • Qt

مدرس طاهر احمدی

 

۵-کارگاه ROS مقدماتی

ROS (Robot Operating System) Basics

پیشنیاز ها:

 • همراه داشتن لپتاپ و نصب داشتن لینوکس.
 • دانش ابتدایی کار با لینوکس.
 • دانش عمومی برنامه نویسی.
 • آشنایی با زبان C++
 • آشنایی با برنامه نویسی شی گرا

سرفصل ها:

  • Installation
  • Basic Concepts
  • Packages & Nodes
  • Topic, Service & Parameters
  • Introduction to Rqt & Rviz
  • Structure of a robot program

مدرس طاهر احمدی

 

توجه کنید:

* در پایان همه کارگاه ها برای مباحث گفته شده تمرین در نظر گرفته شده است.

* مباحث کارگاه ها پیوسته، مرتبط به هم و در راستای هدف آشنایی با مقدمات فعالیت های رباتیک میباشند.

* انتظار میرود در این دوره ها، دانشجویان؛ دانش و مهارت های پایه ای و بینش کلی در زمینه های مختلف رباتیک را کسب کنند. همچنین در پایان در صورت علاقه میتوانند برای فعالیت در تیم ها و گروه های تحقیقاتی دانشگاه از جمله تیم های شبیه سازی دو بعدی امداد و نجات، شبیه سازی سه بعدی امداد و نجات، ربات واقعی امداد و نجات، ربات های فوتبالیست سایز کوچک و ربات های سرویس رسان اقدام کنند.

 

نکات:

 1. هر کارگاه ۵ ساعت میباشد.
 2. در مجموع همه کارگاه ها ۲۵ ساعت میباشد.
 3. هزینه کارگاه لینوکس ۶۰ هزار تومان
 4. هرینه کارگاه cpp 90 هزار تومان
 5. هزینه کارگاه ROS 60 هزار تومان
 6. هزینه ثبت نام هر سه دوره یک جا ۱۸۰ هزار تومان

*بچه های دانشکده ۵۰ درصد تخفیف

*بچه های دانشگاه ۲۵ درصد تخفیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *