کسب مقام سوم و عنوان برترین طراحی توسط تیم انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی دریا در اولین دوره مسابقات ملی قایق های کارتنی ایران
2015/11/20
درخشش بی سابقه تیم کمیکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی استرالیا
2015/11/20

This meeting took place on 6th of October 2015 at 16:00 untill 18:00 in the Farabi building.

At the beginning the heads of the student scientific associations presented a briefing of their activities and the most important upcoming plans.

Following, each of the co- workers in the scientific associations mentioned the important notes and demands of the scientific association’s activists along with some explanations of their responsibilities.
Following, some of the heads of the associations mentioned their demands and problems and Dr.Naderi sorted these problems and gave them a couple of suggestions. In addition he appointed a few instructions regarding some of the heads of the association’s requests. At the end, the time of the next meeting was announced in the upcoming month of November.

جلسه شورای دبیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *